Wie zijn wij?

De revalidatiezorg binnen Revant is gericht op de complexe medisch specialistische problematiek. Revant biedt binnen een veranderend zorglandschap een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig, effectief en efficiënt zorgaanbod in klinische en poliklinische revalidatiediagnostiek, -advisering en -behandeling op het gebied van de medisch specialistische revalidatie en revalidatie bij complex chronische longaandoeningen.

 

 

Op weg naar 2026

In ons strategisch meerjarenplan hebben we onszelf doelen en ambities gesteld, vanuit onze missie en visie:

 

Missie

Revant, het expertisecentrum voor revalidatie, staat voor kracht tot ontwikkeling vanuit de medisch specialistische basis in een sterk regionaal netwerk.

 

Visie

  • De revalidant voelt zich gehoord, gezien en erkend in wat voor hem belangrijk is en ervaart de best mogelijke zorg die optimaal aansluit bij de revalidant en zijn levensfase.
  • De netwerkpartner werkt samen met Revant vanwege betrouwbaarheid en expertise.
  • De medewerker ziet Revant als een aantrekkelijke werkgever die ruimte biedt voor ontwikkeling.

 

Bekijk de animatie:

 

 

Ons gehele strategische meerjarenplan helder uitgelegd: 

 

Strategisch meerjarenplan 2023-2026

Het bestuur

Revant biedt een zo hoog mogelijke kwaliteit van revalidatieprogramma’s. Deze ambitie vergt, naast professionele zorgverleners, een adequaat bestuur, beleid en toezicht. Onze organisatie is ingericht om de zorg, werkwijzen en belangrijke beslissingen binnen Revant continu te monitoren en te optimaliseren.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de hoofdlijnen van beleid. De raad werkt conform de Governance Code voor Gezondheidszorginstellingen. Dit zijn landelijke regels voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen.


 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de regie op strategisch beleidsniveau en is eindverantwoordelijk voor Revant. De Raad stelt bij de beleidsvorming het belang van de revalidant centraal.

mw. drs. L. van der Dussen
Voorzitter Raad van Bestuur

dhr. drs. W. Vreeman, MBA 

lid Raad van Bestuur


 

Management team

Het management team fungeert als overlegplatform en buigt zich over inhoudelijke en bedrijfsmatige vraagstukken. Het team adviseert de Raad van Bestuur.


 

Ondernemingsraad | OR

De hoofdtaak van de ondernemingsraad is het verzorgen van goede medezeggenschap namens de medewerkers als het gaat om organisatie brede onderwerpen. Daarnaast heeft de ondernemingsraad zich voorgenomen om gedurende de zittingsperiode een aantal specifieke onderwerpen centraal te stellen, dit betreft het opleidingsbeleid en de implementatie van het strategisch beleid.

                         

 

 

 

Jaarverslagen en jaarberichten

Revant is een gezonde organisatie met een open bedrijfscultuur. Wij zijn trots op onze resultaten: we scoren hoog op het gebied van klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid en hebben een laag ziekteverzuim. Wilt u meer lezen, bekijk dan de volgende documenten:


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement