Vrienden van Revant

Helpt u mee?

Elke dag zetten onze revalidanten zich in om de draad van het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Het leveren van goede zorg door onze zorgprofessionals is daarbij essentieel. Maar ook extra financiele middelen zijn erg welkom. Bijvoorbeeld om het verblijf van revalidanten zo aangenaam mogelijk te maken, innovatieve zorgoplossingen versneld te kunnen introduceren of welkome hulpmiddelen aan te schaffen die een stukje zelfstandigheid en vrijheid teruggeven aan onze revalidanten.

Hoe kan ik bijdragen?

De initiatieven van Vrienden van Revant ondersteun je door online te doneren, een periodieke gift via de belastingdienst te schenken of start een eigen actie om donaties op te halen. Iedere gift is van harte welkom!

 

(Online doneren via de donatieknop verloopt via samenwerkingspartner Geef.nl)

Ik wil doneren aan...

Wilt u gericht doneren aan één van onze projecten? Bekijk dan de onderstaande aandachtsgebieden.

Algemene revalidatie

 

Ik wil graag doneren aan projecten die extra voorzieningen mogelijk maken, zoals (e-health) hulpmiddelen en ontspanningsmogelijkheden.

 

Steun dit project

Sport & bewegen

 

Geef een bijdrage voor realisatie van sport en spelmogelijkheden, die het herstel van onze revalidanten bevorderen.

 

Steun dit project

Kind- en jeugdrevalidatie

 

Draag kinderrevalidatie een warm hart toe. Met uw donatie komt spelen net als ieder ander kind weer een stukje dichterbij.

 

Steun dit project

Kom in actie

Wil je niet enkel doneren, maar een eigen actiepagina starten waar jouw vrienden, familie en anderen kunnen doneren? Dat kan! Maak hier jouw eigen actiepagina aan of bekijk de actiepagina's van anderen.

Vervulde wensen

De realisatie van grote en kleine projecten die niet kunnen worden gefinancierd uit de reguliere geldstromen, is het aandachtsveld van de Vrienden van Revant.

Ik steun met een periodieke gift

Een periodieke gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering van een door u gekozen bedrag. De gift wordt eens in het jaar uitgekeerd aan de instelling en moet een minimale duur van vijf jaar bevatten.

 

Steunen via een periodieke gift

 

Met uw financiële steun kan Vrienden van Revant het welzijn van revalidanten bevorderen. Dat maakt een Vriend voor ons bijzonder en daar zijn we trots op!

ANBI status

De stichting Vrienden van Revant heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) wat betekent dat u uw gift mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

"Heel goede begeleiding, zowel van de therapeuten als van de verpleging, en ook de verzorging was uitstekend. Een dag in Revant is een wel bestede dag voor het herstel!"

| Over revalidatie in kliniek Breda |

"Geweldig, was nooit zover met revalideren gekomen zonder hier klinisch te zijn geweest"

| Over revalidatie in kliniek Lindenhof, Goes |

"Dit allemaal hadden we niet zo snel en goed kunnen bereiken als we dit revalidatieprogramma niet hadden gevolgd."

| Revalidant met Cerebrale Parase |

Over Vrienden van Revant

Aan Revant zijn twee actieve Vrienden van Revant stichtingen verbonden, die zich inzetten voor een aangenaam verblijf en revalidatietraject. De bestuursleden van de Stichting Vrienden van Revant Breda en Zeeland zijn onbezoldigd aangesteld.

Stichting Vrienden van Revant Breda

Dhr. J. Bauwens, voorzitter

Mw. P. Koenders, penningmeester

Dhr. M. van Campen, lid

Dhr. N. van Walree, lid

Dhr. W. Vreeman, lid

 

 

KvK 41106094

RSIN 805358985

Stichting Vrienden van Revant Zeeland

Dhr. R.W. Leijnse, voorzitter

Mw. J.W. Hollestelle, penningmeester

Dhr. A.A. Stallaart, lid

Dhr. E. van Aarle, vicevoorzitter

Dhr. P.J. de Witte, lid

 

 

 

KvK 41115334

RSIN 801607206

Doelstelling
Stichting Vrienden Revant Breda en Stichting Vrienden van Revant Zeeland hebben als statutair doel: Het bijeenbrengen, afzonderen en beheren van fondsen teneinde met die fondsen bij te dragen in de kosten van het doen organiseren en financieren van sociaal-culturele, recreatieve-, kunst- en vormingsactiviteiten, die het welzijn van gehandicapte en dreigend-gehandicapte kinderen en volwassenen alsmede personeelsleden die hen begeleiden en verzorgen, kunnen bevorderen, met name ten behoeve van de door de Stichting Revant in stand gehouden instelling te Breda en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Contact

Voor meer informatie en vragen neemt u contact op via de onderstaande contactgegevens.

 

Revant medisch specialistische revalidatie

t.a.v. Managementsecretariaat

Brabantlaan 1

4817 JW Breda

T. 088 735 8010

Blijf met onze emailnieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen binnen revalidatie en Revant.

 

Inschrijven


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement