Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Revant wil in haar dagelijkse werkzaamheden maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We nemen deel aan diverse initiatieven en projecten, waaronder Betrokken Ondernemers | Samen voor Breda en de Milieuthermometer.

Greenteam

Het milieuprogramma van Revant omvat o.a. het thema duurzaam inkopen, waarmee nog veel milieuwinst in de keten te boeken is. Het beleid rondom duurzame mobiliteit en duurzaam bouwen zijn vormgegeven en geven richting aan de duurzaamheidsambities van Revant. Een milieucommissie (het Green Team) is binnen de organisatie opgezet en ingericht met als doel initiatieven te ontwikkelen en aandacht te vragen voor duurzaam ondernemerschap.*MPZ is de branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor duurzaamheid.

 

Het GreenTeam van Revant werd in 2021 opgericht, met als belangrijkste taak om binnen Revant duurzaamheid op alle niveaus op de agenda te krijgen en te houden. 

 

 

 

Jaarverslag 2023 

Betrokken Ondernemers | Samen voor Breda

Sinds 2017 is Revant partner van de stichting Betrokken Ondernemers | Samen voor Breda.

Deze stichting verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente in concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Diep in het hart wil iedereen iets betekenen voor een ander. Goed doen, voelt goed. Dat geldt op persoonlijk vlak, maar zeker ook zakelijk.

 

Maatschappelijk betrokken ondernemen heeft impact op meerdere fronten. Het brengt collega’s niet alleen dichter bij elkaar, maar ook bij het doel dat wordt gesteund. Uiteindelijk gaat het om de stralende lach van mensen die helpen en van de mensen die worden geholpen. Betrokken Ondernemers Breda wil die lach op zoveel mogelijk gezichten zien, door zinvolle ontmoetingen te organiseren tussen bedrijven en maatschappelijke instellingen. Geen vage beloftes maar notarieel vastgelegde afspraken om concrete doelen te behalen. Dat doet goed voor ondernemers, voor medewerkers, vrijwilligers en uiteraard de Bredase maatschappij.

Zilveren certificaat Milieuthermometer zorg

Milieu Platform Zorgsector (MPZ)* heeft per april 2023 besloten aan Revant Medisch Specialistische Revalidatie het Milieuthermometer Zorg Certificaat niveau Zilver toe te kennen met 3 jaar geldigheid voor de locaties:


•    Revant Revalidatiecentrum Breda, Brabantlaan 1, 4817 JW Breda
•    Revant Revalidatiecentrum Lindenhof, s-Gravenpolderseweg 114A, 4462 RA Goes
•    Revant Kinderrevalidatie Reigerbos, Schubertlaan 21, 4462 KA Goes
•    Revant Revalidatiecentrum De Wielingen, Vlietstraat 8, 4535 HA Terneuzen

 

Revant behoort daarmee tot een selecte groep van 180 zorglocaties in Nederland die het certificaat in ontvangst mogen nemen. Daarnaast zijn de drie genoemde locaties in Zeeland de eerste zorglocaties met deze zilveren certificering in de provincie.

 

MVO
Met de Milieuthermometer Zorg maakt Revant haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering waar en zichtbaar. De Milieuthermometer omvat de onderwerpen binnen het thema 'Planet' van het People-Planet-Profit gedachtegoed van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met de Milieuthermometer hebben we de beschikking over een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken voor onze medewerkers, gasten en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag. De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door MPZ in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur).

 

Van Brons naar Zilver
Revant is al sinds 2018 gestructureerd bezig met het thema milieumanagement. Voor het bronzen niveau is in de periode 2018- 2021 gefocust op eisen vanuit wetgeving en afspraken met de branches, aangevuld met overwegend kostenbesparende milieumaatregelen. De nadruk lag in deze periode op het verduurzamen van met name facilitaire processen. In 2022 is voor het eerst het Zilveren certificaat aan Revant toegekend.

 

 

 

 

Meer informatie MPZ

 

 

Green Deal Zorg 3.0

 

Revant heeft de Green Deal zorg 3.0 (C226) ondertekend. Daarmee bevestigen we onze bijdrage aan de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector.

In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden.

 

Inzet en acties van Revant Medisch Specialistische Revalidatie richten zich specifiek op CO2 reductie, bevorderen van circulair werken, de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewateren/grondwater terugdringen en een gezond makende leef- en verblijfsomgeving creëren. We spannen ons in op zowel strategisch, tactisch en uitvoerend niveau duurzaamheid tot een speerpunt te maken.

Lees meer

 

 


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement