Promotie: Ilona de Rooij

Walking in relation to participation after stroke; is virtual reality training of added value?

 

Promotor: prof. dr. J.M.A. (Anne) Visser-Meily

Copromotoren: dr. I.G.L. (Ingrid) van de Port, dr. J.W.G. (Jan-Willem) Meijer

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht en digitaal.


Op dinsdag 7 december heeft Ilona haar proefschrift met succes verdedigd aan de Universiteit Utrecht.

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 40.000 mensen een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Een beroerte kan leiden tot ernstige beperkingen in lichamelijke en mentale functies. Deze beperkingen kunnen zorgen voor problemen met lopen. Ook mensen die na een beroerte zelfstandig kunnen lopen (eventueel met hulpmiddelen), ervaren vaak nog beperkingen bij activiteiten in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld in werk, huishoudelijke taken en hobby’s. In haar proefschrift geeft Ilona de Rooij inzicht in de problemen die mensen na een beroerte ervaren met lopen én hoe dit samenhangt met beperkingen in dagelijkse activiteiten. Ook gaat zij in op de rol van virtual reality in de revalidatie.

Virtual reality

Verschillende aspecten van het lopen zijn belangrijk in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld het aanpassen van de manier waarop je loopt aan verschillende situaties en je omgeving. Denk hierbij aan ongelijke trottoirs, opstapjes of andere obstakels tijdens het lopen.Ook wanneer we tijdens het lopen een gesprek willen voeren of boodschappen willen dragen vraagt dat om aanpassingen van het lopen. Om het lopen te verbeteren wordt tijdens revalidatie steeds vaker training met virtual reality (VR) aangeboden. VR-systemen zoals de GRAIL (een interactieve loopband: Gait Real-time Analysis Interactive Lab), creëren een uitdagende en ook veilige omgeving waarin situaties uit het dagelijks leven worden nagebootst.


 

Verbetering in lopen

De onderzoeken in dit proefschrift laten zien dat VR-training veilig en praktisch goed uitvoerbaar is. Mensen na een beroerte beoordelen de training erg positief. Daarnaast zorgt VR-training voor een verbetering van het lopen en ervaren zij minder beperkingen in het dagelijks leven. Gedurende de VR-training gingen mensen gemiddeld meer vooruit dan tijdens een looptraining zonder VR, maar dit verschil was niet groot (statistisch niet significant). VR-training is een waardevolle aanvulling op de huidige trainingsvormen, vanwege extra mogelijkheden in het verbeteren van het lopen. Het inzetten van de training tijdens de revalidatie is een overweging waard op basis van de mogelijkheden, doelen en wensen van de patiënt. Meer onderzoek is echter nodig om beter inzicht te krijgen in de effecten van VR-training en voor welke patiënten deze training het meeste meerwaarde heeft.

 

Bekijk het proefschrift

 

 

  

 

 

GRAIL

 

 

 

Ilona de Rooij: "De GRAIL werd in 2014 bij Revant Revalidatiecentrum Breda geplaatst, na de vele inspanningen die zijn geleverd om de financiering te realiseren. De GRAIL werd door het revalidatiecentrum in gebruik genomen dankzij steun uit diverse (ludieke) acties en donaties, zoals giften van diverse organisaties, 'vrienden van Revant' en zelfs een kerstmannenloop. Sindsdien hebben er veel revalidanten dankbaar gebruik van gemaakt. Het is een eerste stap geweest in het toepassen van virtual reality binnen onze revalidatiecentra. Medewerkers werden opgeleid in het trainen van revalidanten met virtual reality. Het gebruik van de interactieve loopband heeft ons veel inzicht gegeven in innovatieve revalidatiezorg. Het is voor meerdere doelgroepen een fantastisch én leuk hulpmiddel tijdens revalidatie."

 

 

 

 

Virtuele loopband: GRAIL

 

 

Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met:

 


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement