Afasie Advies Team

Naast een breed aanbod medisch specialistische revalidatie voor volwassenen en kinderen, zijn er bij Revant ook specialistische teams die een interdisciplinair aanbod hebben voor complexe problematiek. Als medisch specialist of huisarts kunt u direct contact opnemen met de contactpersonen uit deze teams.

 

Het afasie-adviesteam van het Revant revalidatiecentrum Breda is gespecialiseerd in diagnostiek en therapieadvies bij communicatieproblemen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel. Het afasie-adviesteam onderzoekt stoornissen in taal en denken en bestudeert wat hiervan de gevolgen zijn op de communicatie. Ook kan de communicatie met de partner in kaart worden gebracht.
 

Het afasie-adviesteam bestaat uit:

  • een revalidatiearts;
  • een GZ-psycholoog/neuropsycholoog;
  • een klinisch linguïst (taalkundige);
  • een logopedist.

Samen onderzoeken zij de aard en de ernst van de afasie/overige stoornissen in de communicatie en de  onderliggende of bijkomende beperkingen. Met deze onderzoeksgegevens stellen zij een behandel- en/of communicatieadvies op. Het advies geeft antwoord op de vragen van de revalidant met afasie, zijn omgeving en de behandelaar. Zo nodig biedt het team ondersteuning aan de behandelaar.

 

In de folder vindt u meer informatie over afasie, overige stoornissen in de communicatie, de werkwijze en aanmelding bij het afasie-adviesteam.

 

 

Meer informatie en aanmelden:

Revant Revalidatiecentrum Breda
Afdeling Logopedie
Brabantlaan 1
4817 JW  BREDA

telefoon: 088 735 8001  of stuur een e-mail.

Bekijk de brochure

 

 

 

 

 


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement