Afasie Advies Team


Naast een breed aanbod medisch specialistische revalidatie voor volwassenen en kinderen, zijn er bij Revant ook specialistische teams die een interdisciplinair aanbod hebben voor complexe problematiek. Als medisch specialist of huisarts kunt u direct contact opnemen met de contactpersonen uit deze teams.

 

Meer informatie en aanmelden:

Revant revalidatiecentrum | Breda
Afdeling Logopedie
Brabantlaan 1
4817 JW  BREDA

telefoon: 076 - 579 79 00  of stuur een e-mail.

Het afasie-adviesteam bij Revant revalidatiecentrum | Breda onderzoekt mensen met mogelijke afasie, stelt een diagnose en geeft behandeladvies. Afasie is een taalstoornis ten gevolge van hersenletsel. De taalstoornis kent verschillende verschijningsvormen. De symptomen kunnen dan ook sterk variëren. Afasie is niet de enige oorzaak van beperkingen in de communicatie. Er kan ook sprake zijn van veranderingen in aandacht, geheugen en concentratie.
 

Het afasie-adviesteam bestaat uit:

  • een revalidatiearts;
  • een GZ-psycholoog/neuropsycholoog;
  • een klinisch linguïst (taalkundige);
  • een logopedist.

Samen onderzoeken zij de aard en de ernst van de afasie en de onderliggende of bijkomende beperkingen. Met deze onderzoeksgegevens stellen zij een behandeladvies op. Het advies geeft antwoord op de vragen van de revalidant met afasie, zijn omgeving en de behandelaar. Zo nodig biedt het team ondersteuning aan de behandelaar.