Disclaimer

Aansprakelijkheid

Alle pagina’s van deze website hebben wij zeer zorgvuldig ontwikkeld. Het is desondanks mogelijk dat informatie niet langer correct is. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Revant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van onze website. Op sommige pagina’s verwijzen we naar andere websites. We controleren deze sites regelmatig op betrouwbaarheid en inhoud. Revant kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de privacybescherming, inhoud of diensten die worden aangeboden op websites van derden.

 

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Revant. Deze site is niet voor commercieel gebruik.

 

Revalidantenportaal ‘Mijn Revant’

  • ‘Mijn Revant’ geeft geen volledige inzage in uw medisch dossier, maar de mogelijkheid om gedeeltes van uw gegevens te bekijken, in te vullen en zo nodig te wijzigen.
  • Het advies van een zorgverlener wordt gegeven op basis van de informatie die u verstrekt. U bent ervoor verantwoordelijk dat u uw zorgverlener naar beste weten inlicht. Wij verwachten dat u juiste en volledige informatie over uw gezondheid geeft.
  • Wanneer u direct contact wenst of wanneer er sprake is van spoed, is ‘Mijn Revant’ niet geschikt. Neem dan contact op met uw huisarts, de afdeling waar u onder behandeling bent of met het landelijk noodnummer 112.

 

Social Media

Informatie die wordt verstrekt via de social media accounts van Revant (Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube) kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling door een arts. Bij twijfel over uw gezondheid, behandeling of medicijnen benadrukken wij dat u altijd contact op dient te nemen met uw (huis)arts, specialist of apotheker. U moet zich ook bewust zijn van het feit dat Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube  geen privacybescherming bieden. Social media berichten zijn niet te beveiligen tegen inbreuk door derden. U mag geen rechten ontlenen aan de berichten die via social media zijn verstrekt. Stuurt u een bericht via social media aan Revant, weet dan dat dit bericht kan worden gedeeld tenzij het gaat om een privé bericht of berichten die voorzien zijn van een slot (deze worden dus ook niet gekopieerd). Het communicatiekanaal social media is nog relatief jong en wordt beperkt gebruikt bij Revant. Er bestaan (nog) geen vaste kaders waarbinnen geopereerd kan worden. Revant wil iedereen op een respectvolle manier bejegenen. Omdat de wereld van de sociale media zo snel verandert, veranderen ook deze regels regelmatig.

 

Reiskosten bij sollicitatie

Er kan door sollicitanten geen aanspraak worden gemaakt op reiskostenvergoeding bij een sollicitatiegesprek op locatie.

 

September 2023

 

 

 


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement