Mobiliteitspoli

Naast een breed aanbod medisch specialistische revalidatie voor volwassenen en kinderen, zijn er bij Revant ook specialistische teams die een interdisciplinair aanbod hebben voor complexe problematiek. Als medisch specialist of huisarts kunt u direct contact opnemen met de contactpersonen uit deze teams.

 

Aanhoudende balans- en/of loopproblemen

Revalidanten met aanhoudende balans- en/of loopproblemen (als gevolg van een neurologische aandoening) kunnen terecht bij de mobiliteitspoli's van Revant revalidatiecentrum Breda en Revant revalidatiecentrum Lindenhof Goes om de balans en loopvaardigheid te laten analyseren. Hierbij gaat het om problemen die door verstoringen vanuit de hersenen of het ruggenmerg zijn ontstaan (bijvoorbeeld na een beroerte/CVA, bij de ziekte van Parkinson, bij multiple sclerose/MS of een ruggenmergaandoening/myelopathie). De revalidatiearts is het aanspreekpunt en bepaalt of patiënten in aanmerking komen voor de mobiliteitspoli.

 

De mobiliteitspoli in Breda bestaat uit:

  • een revalidatiearts;
  • een fysiotherapeut;
  • een analyse op de GRAIL.

 

De mobiliteitspoli in Goes bestaat uit:

  • een revalidatiearts;
  • een fysiotherapeut;
  • een analyse op de C-Mill.

 

Balans- en loopvaardigheid verbeteren

Door actuele onderzoeks- en behandelmethoden is de oorzaak van balans- en loopvaardigheidsproblemen beter in kaart te brengen en zijn er veel nieuwe behandelingen mogelijk. Om hier optimaal gebruik van te kunnen maken, kan de mobiliteitspoli van Revant de patiënt binnen een dag analyseren. Er kan dan zo snel mogelijk gestart worden met de adviezen ten aanzien van behandelmogelijkheden om de balans- en loopvaardigheid te verbeteren.

 

Meer informatie en aanmelden:

Revant Revalidatiecentrum Breda
Neurologische revalidatie

dhr. M. Kortsmit, revalidatiearts
Brabantlaan 1
4817 JW  BREDA

telefoon: 088 735 8001

 

Revant Revalidatiecentrum Lindenhof Goes
Neurologische revalidatie

mevrouw M. Fofonova, revalidatiearts
's-Gravenpolderseweg 114a
4462 RA  GOES

telefoon: 088 735 8002


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement