De cliëntenraad

De cliëntenraad Revant behartigt de belangen van alle cliënten die bij Revant in Breda, Goes of Terneuzen revalideren (volwassenen, kinderen, jongeren) en hun naasten. De cliëntenraad zet zich voor u in, onder meer door de organisatie te adviseren over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

Leden van de Cliëntenraad

Momenteel zoekt de Cliëntenraad een paar nieuwe leden. Interesse? Solliciteer direct

 

Aanwezigheid op locatie

Op de volgende dagen houden Jeannette Bons en Mirjam Snoodijk spreekuur bij Revant.

Let op: Momenteel vinden er geen bezoeken plaats van de Cliëntenraad in Breda en Zeeland in verband met onze coronamaatregelen.

 

Contact met de Clientenraad

Voor suggesties of ideeën is de raad altijd aanspreekbaar. Hij hoort graag uw mening. Heeft u vragen, wensen, suggesties of wilt u lid worden van de cliëntenraad? Neem dan contact op middels onderstaand formulier of per post/telefoon.

 

Cliëntenraad Revant, t.a.v. het managementsecretariaat, Brabantlaan 1, 4817 JW Breda

Tel. 076 - 579 79 00.

 

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent Revant een klachtenregeling.

Dhr./Mevr.:*
Naam:*
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*
Vragen/wensen/suggesties:*
Type deze code over:*
Captcha

Wij behartigen uw belangen

De cliëntenraad is een wettelijk adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De wet op de Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ) is daarbij de leidraad. De cliëntenraad geeft advies over bijvoorbeeld het opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorgverlening, de informatievoorziening aan cliënten, huisvesting, nazorg, fusie, voeding, bejegening, veiligheid en privacy.
 

De raad bestaat uit oud-revalidanten van Revant en naasten en telt minimaal zeven en maximaal negen leden. Tweemaandelijks vergadert de raad met de Raad van Bestuur van Revant. Ter voorbereiding op deze vergadering overlegt de cliëntenraad eerst met elkaar.
 

Naast het overleg met de bestuurder, neemt de cliëntenraad deel in werkgroepen binnen Revant, zoals de werkgroepen voeding en bewegwijzering. Een belangrijk doel van de raad is een goede gesprekspartner zijn, zowel binnen als buiten de organisatie, waarbij het belang van de revalidant voorop staat. De raad neemt in deze gesprekken de ervaringen en ideeën van revalidanten mee, die bijvoorbeeld kenbaar zijn gemaakt in gesprekken, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken

 

 

 


Officiële mededelingen naar aanleiding van de vergadering kunt u hier vinden.

4 december 2019