De cliëntenraad

De cliëntenraad Revant behartigt de belangen van alle cliënten die bij Revant in Breda, Goes of Terneuzen revalideren (volwassenen, kinderen, jongeren) en hun naasten. De cliëntenraad zet zich voor u in, onder meer door de organisatie te adviseren over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

Leden van de Cliëntenraad

Momenteel zoekt de Cliëntenraad een paar nieuwe leden. Interesse? Solliciteer direct.

 

Aanwezigheid op locatie

Op de volgende dagen houden Jeannette Bons en Mirjam Snoodijk spreekuur bij Revant.

Jeanette Bons | Revalidatiecentrum Breda

 

22 januari 10.15 - 11.30 uur
26 februari 10.15 - 11.30 uur
29 april 10.15 - 11.30 uur
20 mei 10.15 - 11.30 uur
24 juni 10.15 - 11.30 uur
19 augustus 10.15 - 11.30 uur
23 september 10.15 - 11.30 uur
21 oktober 10.15 - 11.30 uur
25 november 10.15 - 11.30 uur
23 december 10.15 - 11.30 uur

Mirjam Snoodijk | Revalidatiecentrum Lindenhof Goes

 

14 januari 10.00 - 11.30 uur
4 februari 10.00 - 11.30 uur
3 maart 10.00 - 11.30 uur
7 april 10.00 - 11.30 uur
12 mei 10.00 - 11.30 uur
9 juni 10.00 - 11.30 uur
7 juli 10.00 - 11.30 uur

 

Contact met de Clientenraad

Voor suggesties of ideeën is de raad altijd aanspreekbaar. Hij hoort graag uw mening. Heeft u vragen, wensen, suggesties of wilt u lid worden van de cliëntenraad? Neem dan contact op middels onderstaand formulier of per post/telefoon.

 

Cliëntenraad Revant, t.a.v. Colette van Velzen, Brabantlaan 1, 4817 JW Breda

Tel. 076 - 579 79 00.

 

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent Revant een klachtenregeling.

Dhr./Mevr.:*
Naam:*
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*
Vragen/wensen/suggesties:*
Type deze code over:*
Captcha

Wij behartigen uw belangen

De cliëntenraad is een wettelijk adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De wet op de Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ) is daarbij de leidraad. De cliëntenraad geeft advies over bijvoorbeeld het opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorgverlening, de informatievoorziening aan cliënten, huisvesting, nazorg, fusie, voeding, bejegening, veiligheid en privacy.
 

De raad bestaat uit oud-revalidanten van Revant en naasten en telt minimaal zeven en maximaal negen leden. Tweemaandelijks vergadert de raad met de Raad van Bestuur van Revant. Ter voorbereiding op deze vergadering overlegt de cliëntenraad eerst met elkaar.
 

Naast het overleg met de bestuurder, neemt de cliëntenraad deel in werkgroepen binnen Revant, zoals de werkgroepen voeding en bewegwijzering. Een belangrijk doel van de raad is een goede gesprekspartner zijn, zowel binnen als buiten de organisatie, waarbij het belang van de revalidant voorop staat. De raad neemt in deze gesprekken de ervaringen en ideeën van revalidanten mee, die bijvoorbeeld kenbaar zijn gemaakt in gesprekken, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken

 

 

 


Officiële mededelingen naar aanleiding van de vergadering kunt u hier vinden.

4 december 2019