Neurologische revalidatie

Een aandoening aan zenuwen of spieren als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval, een dwarslaesie, een beroerte, MS, Parkinson of ALS, kan grote invloed hebben op uw dagelijkse leven. Gelukkig hoeft u er niet alleen voor te staan en kan een traject bij Revant een volgende stap zijn.

 

Als hersencellen beschadigd raken, kunnen hersenfuncties verloren gaan. U kunt last krijgen van vermoeidheid, spasticiteit, verlamming, krachtsverlies of gevoelsstoornissen krijgen. Mogelijk heeft u problemen met slikken of spraak of ervaart u veranderingen in het denken of het verwerken van informatie.

Bij ons kunt u terecht voor medisch specialistische revalidatie nadat u bent doorverwezen door de huisarts of medisch specialist van het ziekenhuis. Een team van ervaren specialisten staat voor u klaar.

 

Behandelprogramma’s
Bij Revant werken we aan de hand van behandelprogramma’s die toegespitst zijn op veelvoorkomende diagnoses. Elke behandeling (individueel of in een groep) wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie en leidt tot een behandelplan op maat.

 

Faciliteiten
Onze revalidatiecentra beschikken over alle faciliteiten voor een optimale leeromgeving. Een zwembad, fitnessapparatuur, ontspanningsruimten en interactieve loopbanden staan tot uw beschikking.

 

Revalidatietraject
Ons revalidatieprogramma is bedoeld om u weer zo optimaal mogelijk te kunnen laten functioneren in dagelijkse activiteiten, werk en dagbesteding. Op basis van het intakegesprek adviseren wij u over het meest passende revalidatietraject. Ook bekijken we samen of dit het beste poliklinisch kan plaatsvinden, of klinisch met opname in het revalidatiecentrum.

Intake en start behandeling

Wij streven naar een korte wachttijd voor het eerste intakegesprek en de start van de behandeling.

Gemiddeld binnen 2-3 weken sturen wij u een uitnodiging.

Informatie voor verwijzers

Naast een breed aanbod medisch specialistische revalidatie voor volwassenen en kinderen biedt Revant ook specialistische teams met een interdisciplinair aanbod voor complexe problematiek. Bekijk meer informatie over het Afasie Advies Team en het Cognitief-Linguïstisch Team.

Ton Bonink | problemen met rug en benen

'Er zijn duidelijke doelen afgesproken waaraan gewerkt zou worden'

lees meer

Wim de Regt | whiplash

'Hard werken en knokken met en tegen jezelf'

 

lees meer

Ger Bes & Marlies Jongeneel | leven na een beroerte

'In het revalidatiecentrum heb ik de knop omgezet. Ik moest vooruit zien te komen'

 

lees meer

 

dhr. A. Vermeulen | klinische revalidatie na beroerte

'Het snel brengen van structuur heb ik als zeer prettig ervaren'

 

lees meer

Fitlight Trainer

Bij Revant revalidatiecentrum Breda wordt de Fitlight Trainer tijdens verschillende therapieën gebruikt (fysiotherapie en bewegingsagogie). Ook in groepsbehandelingen wordt het gebruikt, bijvoorbeeld bij de arm/handgroep, waarbij individueel en/of gezamenlijk met de Fitlight Trainer geoefend wordt. Gericht reiken, coördinatie, doseren en timing van de arm/hand kunnen worden getraind.

 

 

Ook kunnen materialen worden toegevoegd om de combinatie van reiken en grijpen te oefenen. Tijdens de groep worden de LED lampen op tafel of op verschillende hoogtes geplaatst. De lampen kunnen in één groep of in meerdere groepen verdeeld worden en kunnen gedeactiveerd worden door te zwaaien of te slaan. De snelheid van het afwisselen van de lampen kan ingesteld worden.

Op deze manier kan er heel gevarieerd getraind worden met de arm/hand op het juiste niveau en blijft het uitdagend voor de revalidant.  Door de Fitlight Trainer gezamenlijk te gebruiken ontstaat er een leuke, uitdagende en competitieve oefenvorm in de groep. De revalidanten zijn erg positief en vinden het leuk om met de Fitlight Trainer te oefenen en een mooi middel om de behandeldoelen van de revalidanten te behalen.