Ik heb een klacht of idee

Al onze medewerkers proberen u zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent of klachten heeft over de gang van zaken. Aarzel niet. Om herhaling in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk dat u uw klacht kenbaar maakt.

Onderstaand vindt u meer informatie over het indienen van een klacht. Heeft u geen klacht, maar wilt u een tip of opmerking ter verbetering aan ons doorgeven?

Klachtenregeling

We gaan zorgvuldig met klachten om. Klachten kunt u eerst bespreken met de betrokken medewerker, behandelaar of revalidatie-/longarts of indienen bij de Klachtencoördinator. Dat kan via het onderstaande online formulier. U kunt het klachtenformulier ook printen en inleveren bij de receptie of toesturen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van ons.

 

Uw klacht zullen we behandelen en door bemiddeling oplossen. Een bemiddelaar probeert door overleg met zowel de klager als de aangeklaagde om tot een voor iedereen bevredigende oplossing te komen. Wanneer de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u in beroep bij de Raad van Bestuur. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost en u hierin niet berust, kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie. De medewerkers informeren u over uw mogelijkheden om de klacht op te lossen, beantwoorden uw vragen en helpen u met praktische tips.

Meer informatie

Bel naar: 088 – 120 50 20

Klachtenformulier

Vul hier uw gegevens en klacht in.

Dhr./Mevr.:*
Naam:*
Indiener van de klacht:*
  
Richt de klacht zich op een individueel persoon? Zo ja, wie?:
Indien u de klacht namens een ander invult: wat is de relatie tot de revalidant?:
Welk knelpunt / welke klacht wilt u onder de aandacht brengen:*
Adres:*
Postcode en plaats:*
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*
Geboortedatum:
Revalidatiecode (r-nummer op de planningsbrief):
Behandelend arts:
Type deze code over:*
Captcha
U kunt een bijlage toevoegen als u de klacht uitvoerig wilt toelichten:


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement