Kind- en jeugdrevalidatie

Kind- en jeugdrevalidatie

Bij Revant werken we aan de hand van behandelprogramma’s die toegespitst zijn op veelvoorkomende diagnoses. Elke behandeling (individueel of in een groep) wordt afgestemd op de persoonlijke situatie en leidt tot een op maat gemaakt behandelplan. De hulpvraag van de ouder(s) en het kind vormt hierbij het uitgangspunt. Onze revalidatiecentra hebben alle faciliteiten voor een optimale leeromgeving zoals zwembaden, fitnesszalen, ontspanningsruimten en interactieve loopbanden zoals de GRAIL (Revant revalidatiecentrum | Breda) en de C-Mill (Revant revalidatiecentrum Lindenhof | Goes).

Opgroeien van baby tot volwassene is een ingewikkeld proces. Van 0-4 jaar staat de ontwikkeling van basisvaardigheden centraal zoals zitten, kruipen en staan. Vanaf 4 jaar worden motorische vaardigheden zoals rennen, fietsen, schrijven en knutselen belangrijk, naast de communicatieve vaardigheden. Ook sociaal emotionele vaardigheden zullen meer aan bod komen.

Wanneer de ontwikkeling door een (niet-) aangeboren aandoening anders verloopt, heeft dat vaak gevolgen op het gebied van leren en gedrag en op motorisch en emotioneel gebied. Meestal zijn er ook problemen bij praten of spelen en kan de interactie tussen kind en omgeving moeizaam zijn. Hoe eerder bekend is wat er aan de hand is, hoe sneller gerichte behandeling en begeleiding in gang kan worden gezet.

Ook wanneer er geen medische oorzaak is, is het belangrijk te stoornis te duiden. Door gespecialiseerde begeleiding kan veel bereikt worden. Wanneer ouders in een vroeg stadium ondersteund worden, kan onzekerheid weggenomen worden en kunnen problemen op latere leeftijd voorkomen worden.
 

Gelukkig hoeft u er niet alleen voor te staan en kan een traject bij Revant een volgende stap zijn. Bij ons kunt u terecht voor medisch specialistische revalidatie na doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist van het ziekenhuis. Een team van ervaren specialisten staat klaar. Onze revalidatieprogramma’s zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar met ontwikkelingsproblemen als gevolg van de volgende aandoeningen:

Informatie voor verwijzers

Waarvoor en wanneer doorverwijzen naar kinder- en jeugdrevalidatie? Een goed overzicht vindt u in onze folder. Deze uitgave is specifiek uitgebracht voor Zeeland, maar een vergelijkbaar aanbod geldt voor onze locatie in Breda.

 

We organiseren regelmatig bijeenkomsten waar ouders kunnen kennismaken met ons revalidatieaanbod

en waarbij ervaringen en tips kunnen worden uitgewisseld. 

Data bijeenkomsten Ouder-Dreumesgroep:

16-23 & 30 januari, 6-13-20 & 27 februari 2019

Tijdstip: 09.30 - 11.00u

Klik hier voor onze informatie flyer

 

Julius | ontwikkelingsproblemen

'Revant heeft een zeer waardevolle rol gespeeld'

 

lees meer

Marilène | Cerebrale Parese

'Dit allemaal hadden we niet zo snel en goed kunnen bereiken als we dit revalidatieprogramma niet hadden gevolgd'

 

lees meer

Pim en Marloes Boon | Spinale Musculaire Atrofie (spierziekte)

'Om door te gaan moet je altijd dromen houden'

 

lees meer

 

Wieneke van der Vlies | Cerebrale Parese

'Vakantie vieren in een rolstoel; hoe doe je dat?'

 

lees meer

Intake en start behandeling

Wij streven naar een korte wachttijd voor het eerste intakegesprek en de start van de behandeling.

Gemiddeld binnen 2-3 weken sturen wij u een uitnodiging.

Ouderportaal

Sinds 2017 maken wij binnen de Therapeutische Peuter Groep (TPG) gebruik van het ouderportaal. Waar we voorheen gebruik maakten van de een fysiek 'heen en weer'-schriftje, schrijven zowel behandelaars als ouders nu dagelijks in het online 'schriftje' van het kind. Via de computer of de handige app zijn bijzonderheden en dagelijkse gebeurtenissen snel te communiceren zodat onze behandelaars hier snel op in kunnen spelen. De lijn tussen ouders en behandelaren is korter geworden. Mede door het gebruik van foto en video krijgen ouders een goed beeld van hun kind tijdens de behandelingen bij Revant. We laten zien waaraan we samen met het kind werken en ouders kunnen dit ook in de thuissituatie toepassen. Het hele team maakt inmiddels gebruik van het ouderportaal en zij zijn - net als de ouders - erg enthousiast over deze aanvulling in de onderlinge communicatie
 

Vanaf het 12e jaar betrekken wij het kind bij de toestemming over de behandeling en over het programma. Samen met zijn/haar ouders wordt hij/zij geïnformeerd over het behandelplan.

Vanaf 16 jaar kunnen kinderen zelfstandig beslissen over een behandeling. Hiervoor is geen toestemming van de ouders nodig. Vanaf 18 jaar beslissen volwassenen zelfstandig, tenzij zij handelingsonbekwaam zijn.

Revant heeft een goede samenwerking met medisch specialisten uit de ziekenhuizen, een GGZ kinderpsychiater uit de regio en een groot netwerk van eerstelijns behandelaars. Om het maximale behandelresultaat te halen, onderhouden we contacten met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, mytylscholen in Breda ‘Het Kasteel’ en ‘Bredacollege’ en mytylschool ‘De Sprienke’ in Goes. Ons revalidatieteam kan samen met u kijken welke schoolmogelijkheden het beste aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind en u hierin wegwijs maken

Koninklijke VISIO biedt de mogelijkheid om de ogen en het visueel functioneren na te kijken door spelobservatie. MEE biedt opvoedkundige begeleiding aan huis, helpt bij aanvragen, kan op allerlei gebieden adviseren en heeft vaste contactpersonen voor kinderen die bij Revant behandeld worden. We werken samen met de orthopedisch schoenmaker en de orthopedisch instrumentenmaker OIM Orthopedie.

Een bijzondere ontmoeting van een van onze revalidanten met olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden.

Week van Zorg en Welzijn (maart 2017)