Wetenschappelijk onderzoek


Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteit van zorg hebben veel invloed op elkaar. Met wetenschappelijk onderzoek wil Revant bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde en het verbeteren van behandelprogramma’s. Revant werkt mee aan landelijke onderzoeksprojecten, maar voert ook zelf onderzoeks- en innovatieprojecten uit in de zorg. Wij hebben goed gestructureerde behandelprogramma’s die het mogelijk maken om relevante gegevens te verzamelen en te analyseren. Deze resultaten dragen bij aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Revant heeft een wetenschapscommissie die ons onderzoek stimuleert en coördineert.

De wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie van Revant heeft als doelstelling het wetenschappelijk klimaat in de organisatie te bevorderen. Zij stimuleert medewerkers deel te nemen aan wetenschappelijke projecten en ondersteunt hen daarbij. Daarnaast zoekt en onderhoudt de commissie functionele samenwerkingsverbanden met anderen, zoals universiteiten of hogescholen. Ook houdt de commissie zich bezig met de implementatie van ontwikkelde kennis binnen de organisatie.

 

 

Samenwerking

Wetenschappelijk onderzoek wordt meestal samen met een universiteit of hogeschool uitgevoerd. Samenwerkingsverbanden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek bestaan met:

  • Tilburg University, Faculteit Psychologie
  • Universiteit Maastricht, Faculteit Huisartsgeneeskunde, Revalidatiegeneeskunde
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
  • Erasmus MC, Rotterdam
  • Hogeschool Utrecht, lectoraat Leefstijl en Gezondheid
  • Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht
  • Revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven
  • Adelante volwassen revalidatie in Hoensbroek
  • Reade Revalidatiecentrum Amsterdam

 

Procedure beoordeling wetenschappelijke projecten

Onderzoekers kunnen aanvragen voor deelname aan wetenschappelijke projecten indienen bij de wetenschapscommissie. De commissie beoordeelt de aanvragen volgens een vaste procedure en brengt advies uit. De uiteindelijke beslissing neemt de medisch directeur van Revant in overleg met het managementteam.

 

Aanvragen

Heeft u een concreet verzoek tot participatie in een wetenschappelijk project? Bekijk hier de checklist voor de eerste beoordeling onderzoeksaanvragen.

 

www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement