Mijn Revant


 

Revant streeft ernaar om de privacy van haar klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen.

Of het nu gaat om het vastleggen en verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener(s), Revant draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Dit geldt tevens voor gegevens van medewerkers en vrijwilligers bij Revant. Voor meer informatie: lees het privacystatement van Revant.

 

Vanaf 16 maart 2017 maakt Revant gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD). In dit EPD worden al uw gegevens digitaal vastgelegd door de revalidatie-/longarts en behandelaars. Voor onze revalidanten stellen wij een persoonlijk revalidantenportaal ‘Mijn Revant’ beschikbaar. Hierin staan uw persoonlijke gegevens, kunt u de voor u geplande afspraken inzien en eventuele vragenlijsten invullen. De informatie-uitwisseling tussen uw behandelaars wordt hierdoor ook vergemakkelijkt.

 

Tijdens de revalidatie kan uw arts u de mogelijkheid bieden om per mail met hem / haar te communiceren, door middel van een e-consult. Dit consult kan een telefonisch of poliklinisch consult vervangen en zal in de meeste gevallen dan ook in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar. Lees hier verder voor verdere informatie.

Informatieflyer revalidantenportaal

Lees hier de volledige tekst of klik op de afbeelding.

 

 

 

 

 

 

 

Wat heeft u nodig?

Om veilig in te loggen, gebruikt u een geldig DigiD. Heeft u nog geen DigiD dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. Ook uw Burger Service Nummer (BSN) moet bij Revant bekend zijn om succesvol in te kunnen loggen. U kunt zich melden bij onze receptie of het Infopunt om uw gegevens te laten controleren.

 

LET OP: Voor een veilig bezoek aan 'MijnRevant' wordt gebruik gemaakt van een extra controle via sms.

  • Log in op 'Mijn DigiD' en kies voor de optie 'Extra controle via sms-instellingen'.
  • Kies ‘Controle via sms aanvragen’ en volg de instructie. U ontvangt na ca. 5 dagen een brief met een activeringscode.
  • Na het activeren kunt u inloggen met een extra controle via sms.

Het inloggen op uw persoonlijke pagina's gaat als volgt:

  • Klik hiernaast op de blauwe button 'Inloggen op Mijn Revant'
  • Klik daarna op 'inloggen' (naast het logo van DigiD) om op de website van DigiD te komen.
  • Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
  • Klik vervolgens op een onderdeel en volg de aanwijzingen.

Wilt u uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer controleren, aanvullen en corrigeren indien nodig, wanneer u voor de eerste keer inlogt.

Als hier wijzigingen in zijn dan kunt u dit in ‘Mijn Revant’ doen of doorgeven aan het Infopunt (Breda) of de receptie (Zeeland).

U ontvangt dan de meest actuele informatie uit 'Mijn Revant'.

Veiligheid staat voorop

Veiligheid voorop

 

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens goed zijn beveiligd. U kunt bijvoorbeeld alleen bij uw persoonlijk dossier door in te loggen met uw eigen DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met uw DigiD logt u in op websites van de overheid en in de zorg. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Uw DigiD is 3 jaar geldig nadat u deze voor het laatst heeft gebruikt.

Let op

 

Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bescherm deze gegevens daarom goed en voorkom dat anderen er misbruik van kunnen maken.

 

Niemand mag u vragen om uw gebruikersnaam of wachtwoord. Niet per e-mail, telefoon of op welke manier dan ook.

Wees alert op valse e-mails van DigiD of Belastingdienst

Criminelen proberen achter uw DigiD te komen. Zij sturen e-mails die leiden naar valse websites van DigiD of de Belastingdienst. Klik niet op links in deze e-mails en gooi ze weg. Vul nooit uw DigiD gegevens in als u niet zeker weet of u op de echte DigiD inlogpagina bent. Controleer of het adres daarvan begint met https://www.digid.nl.
Hier  vindt u ook meer informatie.