Rechten & Plichten


Afspraken


Kom op tijd

U bent voor uw behandeling heel precies ingepland bij de behandelaar(s). Wij verzoeken u op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Wilt u zich voor elke behandeling melden bij de receptie? Het kan zijn dat wij een voor u belangrijke mededeling hebben. Voor de voortgang is het belangrijk dat u bij alle afspraken aanwezig bent. 

 

Vervoerskosten

 

Meerkosten

 

 

 

 

Afwezig


Indien u onverhoopt niet in de gelegenheid bent om voor een/meerdere behandeling(en) te komen, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Graag uiterlijk 24 uur vooraf anders houdt Revant zich het recht voor het hiervoor wettelijk geldende ‘wegblijftarief’ bij u in rekening te brengen. Uw zorgverzekeraar vergoedt dit niet. Houd bij telefonisch contact uw revalidantcode bij de hand. Dit is het R-nummer vermeld in de weekplanning.

Wordt de behandeling voor langere tijd (2 weken of meer) onderbroken (bijv. door ziekenhuisopname) dan behandelen wij in plaats van u een andere revalidant. Wanneer u na overleg met de revalidatie-/longarts de behandeling weer kunt hervatten, neemt u dan contact op met ons op voor het maken van nieuwe afspraken. 

Ziek

Bij ziekte graag bellen vóór 08.30 uur.

 

Breda | revalidatiecentrum (Infopunt)

076 - 579 7789

Breda | centrum complex chronisch longfalen

076 - 579 7602 *)

Goes  | revalidatiecentrum Lindenhof

0113 - 236 236

Goes  | kinderrevalidatie Reigerbos

0113 - 236 236

Terneuzen | revalidatiecentrum De Wielingen

0113 - 236 236

*) Vraag naar de longverpleegkundige om te overleggen of bezoek aan het centrum/de longarts mogelijk is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie 

Voor het verloop van de revalidatie is het belangrijk dat u uw behandelingen niet onderbreekt voor een vakantie. Wilt u een vakantie plannen, bespreek dit dan bij de start van het revalidatietraject met uw revalidatie-/longarts. Indien u zonder toestemming de behandeling onderbreekt, dan kunnen deze behandelingen niet 'ingehaald' worden en volgen wij de oorspronkelijke planning.

Voor de eerste keer naar Revant?


Als u voor de eerste keer naar Revant komt, neemt u dan uw identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, ID) mee in verband met de vergoeding door uw zorgverzekeraar. De identiteitsplicht in de zorg geldt ook voor minderjarigen. Voor kinderen tot 12 jaar kan het identiteitsbewijs van een van de ouders getoond worden. Kinderen vanaf 12 jaar dienen een eigen identiteitsbewijs te hebben. Neemt u daarnaast ook een overzicht mee van de medicatie die u/uw zoon/dochter nu gebruikt. Mogelijk schrijft de revalidatiearts medicatie voor. Het overzicht kunt u opvragen bij uw eigen apotheek.

MRSA


 

 

 

Sommige mensen hebben een verhoogd risico om de MRSA-bacterie bij zich te dragen. Bijvoorbeeld als u werkt met varkens, vleeskuikens of -kalveren, woont op een varkens-, vleeskuikens- of vleeskalverenbedrijf of behandeld bent in een buitenlands ziekenhuis. Is dat het geval? Meld dit dan bij de revalidatie-/longarts.

 

www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement