Beweeg- en sportloket

Wat houdt het Beweeg- en Sportloket in?

Uit onderzoek blijkt dat een actieve leefstijl een gunstig effect heeft op de gezondheid en kwaliteit van leven. Daarnaast blijkt dat mensen met een handicap en/of chronische aandoening fysiek minder actief zijn dan de algemene populatie Nederlanders. Juist bij deze groep kan sport en bewegen een grote bijdrage leveren aan het herstel en onderhouden van functiemogelijkheden, fysiek en sociaal welbevinden waardoor de kwaliteit van leven wordt bevorderd. Sport en bewegen kan dus als (hulp)middel worden gezien voor de (re)integratie in de maatschappij en heeft daarom een absolute meerwaarde tijdens en na de revalidatiebehandeling.

Het sportloket biedt een gestructureerde doorstroom van (ex)revalidanten naar (georganiseerd) sporten en bewegen in de thuissituatie.
 

Voor wie is het Beweeg- en Sportloket bedoeld?

Het Beweeg- en Sportloket helpt revalidanten die niet duidelijk voor ogen hebben hoe ze in de thuissituatie regelmatig actief kunnen gaan bewegen dan wel sporten. Men wil wel, maar het lukt niet om een passende, gerichte keuze te maken. Het gaat hier niet om revalidanten die al weten wat ze na revalidatie gaan doen en ook niet om revalidanten die absoluut niet gemotiveerd zijn of zich wellicht beperken tot wandelen, tuinieren en dergelijke.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

De revalidatiearts en/of het behandelteam stelt de indicatie voor het Beweeg- en Sportloket. In de regel maakt het loket onderdeel uit van het (poli)klinische revalidatietraject. Het kan voorkomen dat de revalidatiearts het Beweeg- en Sportloket als een apart nazorgtraject indiceert.

Alle bewegingsagogen van de revalidatiecentra van Revant, bemensen het loket en onderhouden de contacten met het externe netwerk.

 

www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement