Kwaliteit & Veiligheid

Kwaliteit & HKZ

Wij stellen zeer hoge eisen aan de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Onze revalidatieprogramma’s worden uitgevoerd door deskundige, professionele medewerkers en volgens de laatste inzichten. Wij houden de ontwikkelingen in de revalidatiegeneeskunde nauwlettend in de gaten. Nieuw ontwikkelde kennis krijgt een plaats in ons zorgaanbod en nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek worden zo snel mogelijk in de revalidatieprogramma’s opgenomen.

 

De kwaliteit van onze zorg en dienstverlening wordt systematisch en op verschillende manieren geëvalueerd en verbeterd:

 

  • in samenwerking met de branchevereniging Revalidatie Nederland zetten we enquêtes in om te verbeteren;
  • we meten de effecten van de behandelprogramma’s en passen deze aan indien nodig;
  • we voeren gesprekken met revalidanten over ervaringen en tevredenheid;
  • medewerkerstevredenheidonderzoek;
  • (bijna) incidentenregistratie en analyse ter verbetering;
  • klachtenregistratie voor patiënten en medewerkers. Deze bespreken we om te verbeteren;
  • decubitusregistratie;
  • kwaliteitsvisitaties van beroepsverenigingen (bijv. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose | NvALT en Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen | VRA);
  • wetenschappelijk onderzoek bij Revant.

 

HKZ

Wij zijn sinds 2011 HKZ gecertificeerd. Dit certificaat toont aan dat Revant de medisch-specialistische revalidatiezorg uitvoert volgens de kwaliteitsnormen van de sector en dat deze goed geborgd is.

Veiligheid & VMS

Veiligheid is een belangrijke ambitie: een veilige omgeving bieden voor zowel de revalidant, de medewerker als de bezoeker. Leren van (bijna) incidenten/onveilige situaties en het anticiperen erop maakt dat wij ons daarin continu verbeteren. Medewerkers en revalidanten worden gestimuleerd risico’s in te schatten en te beperken door ervaringen te delen.

 

VMS
Sinds 2016 zijn wij VMS gecertificeerd. Dit certificaat toont aan dat Revant handelt volgens de professionele standaarden en de zorg zo heeft georganiseerd dat de kans op schade aan de revalidant, medewerkers, bezoekers en alle belanghebbenden minimaal is.


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement