Fitlight Trainer

Bij Revant revalidatiecentrum Breda trainen we met de Fitlight Trainer gericht op het reiken, de coördinatie, doseren en timing van de arm/hand. De Fitlight Trainer wordt ingezet bij fysiotherapie en bewegingsagogie. Dit kan in groepsbehandelingen, maar ook individueel.


Bij het oefenen van reiken en grijpen kunnen verschillende materialen worden toegevoegd. We plaatsen bijvoorbeeld LED lampen op tafel of op verschillende hoogtes, die gedeactiveerd kunnen worden door te zwaaien of te slaan. De snelheid waarmee de lampen oplichten wordt afgestemd op de mogelijkheden van de gebruiker.

 

De Fitlight Trainer biedt daarmee een uitdagende oefening met de arm/hand op het juiste niveau. Door de Fitlight Trainer in groepsverband te gebruiken kan onderling een wedstrijd worden aangegaan. Ervaringen van revalidanten zijn erg positief. Zij merken de Fitlight trainer aan als geschikt middel om behandeldoelen te behalen.

 

Bekijk de video's voor een indruk van het oefenen met de Fitlight Trainer.

 


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement