Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de revalidatie-/longarts een dossier aanlegt. Naast uw persoonlijke gegevens (personalia, medische en verzekeringsgegevens) bevat uw dossier aantekeningen over uw gezondheidstoestand, onderzoeken en behandelingen.

 

Uw dossier bevat ook gegevens die de revalidatie-/longarts heeft verkregen via uw huisarts/medisch specialist van het ziekenhuis. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat uw dossier veilig wordt beheerd, dat gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij uw behandeling of onderzoek betrokken hulpverleners mogen uw gegevens inzien. Zij mogen echter niet meer inzien dan voor hun taak noodzakelijk is vanwege geheimhoudingsplicht.

 

Na ontslag bij Revant worden uw gegevens verstrekt aan de huisarts, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Op aanvraag kunt u uw dossier inzien, een afschrift opvragen of op verzoek kan uw dossier worden vernietigd.

 

Bekijk ons privacystatement voor meer informatie.

 

 


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement