Interdisciplinair behandelteam

Revalideren is een actief proces. Uw eigen initiatief is belangrijk om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. We kijken niet alleen naar de lichamelijke beperkingen maar ook naar factoren die klachten in stand houden en/of herstel in de weg staan. Daarnaast is er aandacht voor de psychische gevolgen ervan; hoe u dit kunt accepteren en verwerken. In onze centra werken deskundige professionals die elkaar aanvullen en versterken vanuit verschillende invalshoeken. We noemen dit een interdisciplinair behandelteam.

 

Medisch specialisten (revalidatieartsen en longartsen)

De arts bepaalt en coördineert de behandeling, bespreekt met u de voortgang en is eindverantwoordelijke.

 

Bewegingsagogen

Bewegingsagogie is opnieuw (aan)leren van bewegen en bewegingsvaardigheden. De bewegingsagoog houdt zich bezig met het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten, zoals wandelen, handbiken, fietsen, zwemmen en Nordic Walking. De begeleiding is gericht op het verbeteren van bewegingsgedrag en het opbouwen van conditie, waarbij balans, kracht en uithoudingsvermogen een rol spelen. De bewegingsagoog stimuleert ook het bewegen na revalidatie en bekijkt indien gewenst samen naar sportmogelijkheden.

 

Diëtisten

Bij de diëtist kunt u terecht voor advisering en begeleiding op het gebied van voeding en dieet.

 

Ergotherapeuten

Ergotherapie wordt ingezet als activiteiten niet meer naar eigen tevredenheid uitgevoerd kunnen worden. Met de ergotherapeut onderzoekt en oefent u de dagelijkse activiteiten die voor u belangrijk zijn en op welke manier u deze, met de juiste energieverdeling, kunt doen.

 

Fysiotherapeuten

De fysiotherapeut helpt u om op de juiste wijze kracht en conditie op te bouwen, te herstellen van uw training en uw grenzen leren (h)erkennen. Daarnaast besteden we aandacht aan het verminderen van angst, zodat u het vertrouwen in uw lichaam kunt herwinnen.

 

logopedisten

De logopedist onderzoekt en behandelt spraak- en taalproblemen en inventariseert samen met u (en uw partner) de belangrijkste problemen in de communicatie. Er wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om de communicatie te verbeteren. Zo nodig kan de logopedist adviseren in hulpmiddelen. Ook bekijkt de logopedist problemen op het gebied van eten en drinken.

 

Maatschappelijk werkers

De situatie waarin u terecht bent gekomen kan van invloed zijn op u zelf, uw sociale leven, werk, inkomen en uw zorgbehoefte. Het medisch maatschappelijk werk richt zich in de behandeling op de problemen die daarin zijn ontstaan. Bij de begeleiding kunnen ook uw partner en het gezin betrokken worden, mede afhankelijk van de vragen die zij hebben.

 

Orthopedagogen

De orthopedagoog onderzoekt en bespreekt met ouders de mentale en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Ook eventuele opvoedings- en gedragsproblemen worden besproken. Wanneer de problemen de ontwikkeling van het kind belememeren is behandeling van het kind en/of belgeiding van de ouders mogelijk.

 

Psychologen

De psycholoog gaat aan de slag met de rol van persoonlijkheid en gedrag bij (het omgaan met) een ziekte of beperking. Ook kunt u verder begeleid worden indien er sprake is van psychische klachten.

 

Verpleegkundigen

De verpleegkundige begeleidt u bij het opbouwen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid in uw dagelijkse activiteiten en biedt hulp waar nodig.

 

Vaktherapeuten (muziek, beeldend en activiteiten)

Vakthearpeuten laten u nieuwe ervaringen opdoen met muziektherapie, beeldende therapie en activiteiten. Deze therapieen kunnen u inzicht te geven in de wijze waarop u dingen aanpakt. Tijdens het creatief werken worden zowel uw sterke kanten als valkuilen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. U leert op een andere manier om te gaan met uw problemen.


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement