Wordt mijn behandeling bij Revant vergoed?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Vanuit deze verzekering worden de kosten voor zorg/behandeling vergoed. Omdat Revant contracten heeft afgesloten met alle zorgverzekeraars, vergoeden de zorgverzekeraars de kosten voor revalidatiebehandelingen binnen het basispakket.

 

Als u voor de eerste keer naar Revant komt, neemt u dan uw identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, ID) mee in verband met de vergoeding door uw zorgverzekeraar. De identiteitsplicht in de zorg geldt ook voor minderjarigen. Voor kinderen tot 12 jaar kan het identiteitsbewijs van een van de ouders getoond worden. Kinderen vanaf 12 jaar dienen een eigen identiteitsbewijs te hebben.


Voor iedereen in Nederland geldt voor 2019 een wettelijk vastgesteld minimaal eigen risico van € 385 per jaar. Deze eerste € 385 (van welke zorgkosten dan ook) dient u altijd zelf te betalen. Wanneer u dus nog geen andere zorgkosten heeft gehad, zal uw zorgverzekeraar uw eigen risico (€385) bij u in rekening brengen voor revalidatiebehandeling bij Revant.

Let op: landelijke regelgeving

  • Op uw rekening staat een revalidatie-startdatum. Volgens de landelijke regelgeving bepaalt deze startdatum het jaar van de verrekening van uw eigen risico. Bent u bijvoorbeeld gestart december 2018 en gestopt in februari 2019, dan zal de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling verrekenen met uw (openstaand) eigen risico van 2018.
  • Is uw revalidatietraject afgerond en heeft u na 6 weken contact met onze revalidatiearts/behandelaar, dan wordt dit gezien als 'consult'. Volgens de landelijke regelgeving moet Revant dit consult apart in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar.
  • Bezoekt u samen met de revalidatiearts een orthopedisch instrumentenmaker of medisch specialist, dan zullen de kosten van de medisch specialist (consult) door Revant in rekening worden gebracht. De kosten van de orthopedisch instrumentenmaker worden door de orthopedisch instrumentenmaker in rekening gebracht. Houdt u hierbij ook rekening met uw eigen risico.
 
Vrijwillig Extra Risico

Als u naast het verplichte eigen risico ook gekozen heeft voor een vrijwillig extra risico, kan uw zorgverzekeraar dit eventueel ook bij u in rekening brengen.

 
Identiteitsbewijs is verplicht!

Elke zorginstelling is sinds 1 januari 2006 wettelijk verplicht uw identiteit te controleren voordat u met uw behandeling start. Neem deze daarom altijd mee wanneer u zich voor de eerste keer meldt bij Revant. De identiteitsplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen. De behandeling kan anders niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Ik ben niet verzekerd

Mocht u ondanks de wettelijke verplichting toch niet verzekerd zijn (bijv. uit geloofsovertuiging), dan zijn alle kosten van uw behandeling voor eigen rekening. Revant zal dan meestal een voorschot bij u in rekening brengen. Een verwijzing van een medisch specialist of huisarts is nog steeds nodig.

Ik ben van zorgverzekeraar veranderd

Iedereen in Nederland mag jaarlijks van zorgverzekeraar veranderen. De rekening van uw behandeling gaat echter volledig naar de zorgverzekeraar waarbij u op de start van uw behandeling verzekerd was.

De kosten van uw behandeling

Het revalidatietraject  is opgebouwd uit een combinatie van behandelingen (zorgactiviteiten) die voor uw specifieke aandoening nodig is (zgn. DBC’s: Diagnose Behandel Combinaties). Een DBC voor revalidatie bij complex chronisch longfalen heeft dus een andere DBC dan voor hartrevalidatie, om een voorbeeld te noemen. Revalidatiecentra maken hier vooraf prijsafspraken over met zorgverzekeraars en brengen deze (landelijk vastgestelde) zorgactiviteiten daarna bij deze zorgverzekeraars in rekening. Met ingang van 2015 is wettelijk geregeld dat Revant na 120 dagen na start behandeling moet factureren. Tijdens langdurige behandeling kan het dus voorkomen dat Revant meerdere rekeningen verstuurt naar uw zorgverzekeraar. De definitieve kosten van uw behandeling zijn dan ook pas na afloop bekend.

 
Wat staat er op de rekening?

Meestal kunt u op de website van uw zorgverzekeraar uw rekeningen bekijken via ‘mijn omgeving’. Hier kunt u de inhoudelijke beschrijving van de zorgactiviteiten raadplegen die tot de rekening geleid hebben. Voordat u de rekening kunt zien, heeft uw verzekeraar deze gecontroleerd. Heeft u vragen over de rekening, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Meer informatie

•    website van uw zorgverzekeraar.
•    website van de Rijksoverheid.

 

www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement