Wordt mijn behandeling bij Revant vergoed?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Vanuit deze verzekering worden de kosten voor zorg/behandeling vergoed. Revant heeft te maken met tien zorgverzekeraars. Net als in de afgelopen jaren heeft Revant met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2024.

 

Uw eigen zorgverzekeraar kan u vertellen of uw behandeling wordt vergoed, wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd. Facturen voor de behandelingen worden doorgaans rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd en afgehandeld.

 

Hoe werkt het eigen risico bij een revalidatiebehandeling

Voor iedereen in Nederland geldt een wettelijk vastgesteld minimaal eigen risico van €385 per jaar. Deze eerste €385 (van welke zorgkosten dan ook) dient u altijd zelf te betalen. Wanneer u dus nog geen andere zorgkosten heeft gehad, zal uw zorgverzekeraar uw eigen risico (€385) bij u in rekening brengen voor revalidatiebehandeling bij Revant. Let op: dit is landelijke regelgeving.

 

Een aantal situaties die voorkomen bij het in rekening brengen van het eigen risico:

  • Op uw rekening staat een revalidatie-startdatum. Volgens de landelijke regelgeving bepaalt deze startdatum het jaar van de verrekening van uw eigen risico. Bent u bijvoorbeeld gestart december 2023 en gestopt in februari 2024, dan zal de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling verrekenen met uw (openstaand) eigen risico van 2023.
  • Is uw revalidatietraject afgerond en heeft u na 6 weken contact met onze revalidatiearts/behandelaar, dan wordt dit gezien als 'consult'. Volgens de landelijke regelgeving moet Revant dit consult apart in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar.
  • Bezoekt u samen met de revalidatiearts een orthopedisch instrumentenmaker of medisch specialist, dan zullen de kosten van de medisch specialist (consult) door Revant in rekening worden gebracht. De kosten van de orthopedisch instrumentenmaker worden door de orthopedisch instrumentenmaker in rekening gebracht. Houdt u hierbij ook rekening met uw eigen risico.

Vrijwillig Extra Risico
Als u naast het verplichte eigen risico ook gekozen heeft voor een vrijwillig extra risico, kan uw zorgverzekeraar dit eventueel ook bij u in rekening brengen.

Moet ik mijn identiteitsbewijs bij een eerste bezoek meenemen?

Ja. Als u voor de eerste keer naar Revant komt, neemt u dan uw identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, ID) mee in verband met de vergoeding door uw zorgverzekeraar. De identiteitsplicht in de zorg geldt ook voor minderjarigen. Voor kinderen tot 12 jaar kan het identiteitsbewijs van een van de ouders getoond worden. Kinderen vanaf 12 jaar dienen een eigen identiteitsbewijs te hebben. Zonder geldig identiteitsbewijs kan de behandeling niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wie brengt de kosten in rekening na overstappen zorgverzekering?

Iedereen in Nederland mag jaarlijks van zorgverzekeraar veranderen. De rekening van uw behandeling gaat echter volledig naar de zorgverzekeraar waarbij u op de start van uw behandeling verzekerd was.

Hoe zijn de kosten van mijn behandeling opgebouwd?

Het revalidatietraject is opgebouwd uit een combinatie van behandelingen (zorgactiviteiten) die voor uw specifieke aandoening nodig is (zgn. DBC’s: Diagnose Behandel Combinaties). Een DBC voor revalidatie bij complex chronisch longfalen heeft dus een andere DBC dan voor hartrevalidatie, om een voorbeeld te noemen. Revalidatiecentra maken hier vooraf prijsafspraken over met zorgverzekeraars en brengen deze (landelijk vastgestelde) zorgactiviteiten daarna bij deze zorgverzekeraars in rekening. Met ingang van 2015 is wettelijk geregeld dat Revant na 120 dagen na start behandeling moet factureren. Tijdens langdurige behandeling kan het dus voorkomen dat Revant meerdere rekeningen verstuurt naar uw zorgverzekeraar. De definitieve kosten van uw behandeling zijn dan ook pas na afloop bekend.

Wat kost een intakegesprek, zonder een behandeling?

De kosten van het intakegesprek worden in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u nog geen andere zorgkosten heeft gehad, dan haalt uw zorgverzekeraar dit eerst van uw eigen risico af. De eerste € 385 van het eigen risico (van welke zorgkosten dan ook) dient u altijd zelf te betalen. Let op: dit is landelijke regelgeving.

 

 

Ik ben door Revant doorverwezen naar een eerstelijns praktijk.

Wordt deze behandeling vergoed? Dit is afhankelijk van de zorgverzekering die u heeft afgesloten. Behandeling door een therapeut (bijvoorbeeld fysiotherapie) in een eerstelijns praktijk* valt niet onder de basisverzekering. U kunt navraag doen bij uw zorgverzekeraar of de behandeling (deels) voor u vergoed wordt. Revalidatiezorg van Revant valt onder de basisverzekering en wordt daarom vergoed.

 

*Eerstelijnszorg is de zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing.

Kan ik de rekening voor mijn behandeling inzien?

Meestal kunt u op de website van uw zorgverzekeraar uw rekeningen bekijken in een afgeschermde online ‘mijn omgeving’. Hier kunt u de inhoudelijke beschrijving van de zorgactiviteiten raadplegen die tot de rekening geleid hebben. Voordat u de rekening kunt zien, heeft uw verzekeraar deze gecontroleerd. Heeft u vragen over de rekening, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Meer informatie over de vergoeding van zorg vindt u via:

Ik ben niet verzekerd. En nu?

Mocht u ondanks de wettelijke verplichting toch niet verzekerd zijn (bijv. uit geloofsovertuiging), dan zijn alle kosten van uw behandeling voor eigen rekening. Revant zal dan meestal een voorschot bij u in rekening brengen. Een verwijzing van een medisch specialist of huisarts is nog steeds nodig om een behandeling te kunnen starten.


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement