Wordt mijn behandeling bij Revant vergoed?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Vanuit deze verzekering worden de kosten voor zorg/behandeling vergoed. Revant heeft in haar werkgebied te maken met tien zorgverzekeraars. Net als in de afgelopen jaren heeft Revant de intentie om voor 2023 met alle zorgverzekeraars afspraken te maken en een contract te sluiten. In de afgelopen jaren werden de contracten voor het einde van het jaar afgesloten, maar door het huidig economisch klimaat vragen de onderhandelingen dit jaar meer tijd en aandacht om tot de juiste afspraken te komen.

 

Zowel zorgverzekeraars als Revant streven naar continuïteit en toegankelijkheid van de revalidatiezorg. In bijgevoegd overzicht kunt u vinden met welke verzekeraars Revant voor 2023 een contract heeft en met welke verzekeraars nog onderhandelingen worden gevoerd. Ook wanneer Revant nog in onderhandeling is met uw verzekeraar wordt uw behandeling vergoed en kunt u uw behandeltraject bij Revant starten.

 

Door Revant gecontracteerde zorgverzekeringen 2023

Datum bijgewerkt: 7 maart 2023

 

Verzekeraar

Label

Afspraken 2023

a.s.r.

a.s.r.

In onderhandeling

a.s.r.

Ditzo 

In onderhandeling

CZ

CZ

In onderhandeling

CZ

CZ Direct

In onderhandeling

CZ

Just

In onderhandeling

CZ

Nationale Nederlanden

In onderhandeling

CZ

Ohra

In onderhandeling

DSW

DSW

In onderhandeling

DSW

in Twente

In onderhandeling

DSW

Stad Holland

In onderhandeling

DSW

SZVK

In onderhandeling

Eno

Salland

Contract

Caresq

Aevitae (Eucare)

In onderhandeling

Caresq

Care4Life

In onderhandeling

Menzis

Menzis 

In onderhandeling

Menzis

Anderzorg

In onderhandeling

Menzis

Hema

In onderhandeling

Menzis

VinkVink

In onderhandeling

ONVZ

ONVZ

Contract

ONVZ

Jaaah

Contract

ONVZ

VvAA

Contract

VGZ

VGZ

In onderhandeling

VGZ

VGZ Bewuzt

In onderhandeling

VGZ

IZA 

In onderhandeling

VGZ

IZZ (VGZ voor de Zorg)

In onderhandeling

VGZ

UMC

In onderhandeling

VGZ

Unive

In onderhandeling

VGZ

United Consumers VGZ

In onderhandeling

VGZ

ZEKUR

In onderhandeling

VGZ

ZEKUR (Gewoon ZEKUR polis)

In onderhandeling

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis

Contract

Zilveren Kruis

De Friesland Zorgverzekeraar

Contract

Zilveren Kruis

FBTO

Contract

Zilveren Kruis

Interpolis

Contract

Zilveren Kruis

Pro Life

Contract

Zilveren Kruis

ZieZo

Contract

Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid

Contract

Zorg en Zekerheid

AZVZ

Contract

Hoe werkt het eigen risico bij een revalidatiebehandeling

Voor iedereen in Nederland geldt voor 2019 een wettelijk vastgesteld minimaal eigen risico van € 385 per jaar. Deze eerste € 385 (van welke zorgkosten dan ook) dient u altijd zelf te betalen. Wanneer u dus nog geen andere zorgkosten heeft gehad, zal uw zorgverzekeraar uw eigen risico (€385) bij u in rekening brengen voor revalidatiebehandeling bij Revant. Let op: dit is landelijke regelgeving.

 

Een aantal situaties die voorkomen bij het in rekening brengen van het eigen risico:

  • Op uw rekening staat een revalidatie-startdatum. Volgens de landelijke regelgeving bepaalt deze startdatum het jaar van de verrekening van uw eigen risico. Bent u bijvoorbeeld gestart december 2018 en gestopt in februari 2019, dan zal de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling verrekenen met uw (openstaand) eigen risico van 2018.
  • Is uw revalidatietraject afgerond en heeft u na 6 weken contact met onze revalidatiearts/behandelaar, dan wordt dit gezien als 'consult'. Volgens de landelijke regelgeving moet Revant dit consult apart in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar.
  • Bezoekt u samen met de revalidatiearts een orthopedisch instrumentenmaker of medisch specialist, dan zullen de kosten van de medisch specialist (consult) door Revant in rekening worden gebracht. De kosten van de orthopedisch instrumentenmaker worden door de orthopedisch instrumentenmaker in rekening gebracht. Houdt u hierbij ook rekening met uw eigen risico.

Vrijwillig Extra Risico
Als u naast het verplichte eigen risico ook gekozen heeft voor een vrijwillig extra risico, kan uw zorgverzekeraar dit eventueel ook bij u in rekening brengen.

Moet ik mijn identiteitsbewijs bij een eerste bezoek meenemen?

Ja. Als u voor de eerste keer naar Revant komt, neemt u dan uw identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, ID) mee in verband met de vergoeding door uw zorgverzekeraar. De identiteitsplicht in de zorg geldt ook voor minderjarigen. Voor kinderen tot 12 jaar kan het identiteitsbewijs van een van de ouders getoond worden. Kinderen vanaf 12 jaar dienen een eigen identiteitsbewijs te hebben. Zonder geldig identiteitsbewijs kan de behandeling niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wie brengt de kosten in rekening na overstappen zorgverzekering?

Iedereen in Nederland mag jaarlijks van zorgverzekeraar veranderen. De rekening van uw behandeling gaat echter volledig naar de zorgverzekeraar waarbij u op de start van uw behandeling verzekerd was.

Hoe zijn de kosten van mijn behandeling opgebouwd?

Het revalidatietraject is opgebouwd uit een combinatie van behandelingen (zorgactiviteiten) die voor uw specifieke aandoening nodig is (zgn. DBC’s: Diagnose Behandel Combinaties). Een DBC voor revalidatie bij complex chronisch longfalen heeft dus een andere DBC dan voor hartrevalidatie, om een voorbeeld te noemen. Revalidatiecentra maken hier vooraf prijsafspraken over met zorgverzekeraars en brengen deze (landelijk vastgestelde) zorgactiviteiten daarna bij deze zorgverzekeraars in rekening. Met ingang van 2015 is wettelijk geregeld dat Revant na 120 dagen na start behandeling moet factureren. Tijdens langdurige behandeling kan het dus voorkomen dat Revant meerdere rekeningen verstuurt naar uw zorgverzekeraar. De definitieve kosten van uw behandeling zijn dan ook pas na afloop bekend.

Wat kost een intakegesprek, zonder een behandeling?

De kosten van het intakegesprek worden in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u nog geen andere zorgkosten heeft gehad, dan haalt uw zorgverzekeraar dit eerst van uw eigen risico af. De eerste € 385 van het eigen risico (van welke zorgkosten dan ook) dient u altijd zelf te betalen. Let op: dit is landelijke regelgeving.

 

 

Ik ben door Revant doorverwezen naar een eerstelijns praktijk.

Wordt deze behandeling vergoed? Dit is afhankelijk van de zorgverzekering die u heeft afgesloten. Behandeling door een therapeut (bijvoorbeeld fysiotherapie) in een eerstelijns praktijk* valt niet onder de basisverzekering. U kunt navraag doen bij uw zorgverzekeraar of de behandeling (deels) voor u vergoed wordt. Revalidatiezorg van Revant valt onder de basisverzekering en wordt daarom vergoed.

 

*Eerstelijnszorg is de zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing.

Kan ik de rekening voor mijn behandeling inzien?

Meestal kunt u op de website van uw zorgverzekeraar uw rekeningen bekijken in een afgeschermde online ‘mijn omgeving’. Hier kunt u de inhoudelijke beschrijving van de zorgactiviteiten raadplegen die tot de rekening geleid hebben. Voordat u de rekening kunt zien, heeft uw verzekeraar deze gecontroleerd. Heeft u vragen over de rekening, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Meer informatie over de vergoeding van zorg vindt u via:

Ik ben niet verzekerd. En nu?

Mocht u ondanks de wettelijke verplichting toch niet verzekerd zijn (bijv. uit geloofsovertuiging), dan zijn alle kosten van uw behandeling voor eigen rekening. Revant zal dan meestal een voorschot bij u in rekening brengen. Een verwijzing van een medisch specialist of huisarts is nog steeds nodig om een behandeling te kunnen starten.


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement