WGBO


Rechten en plichten van  revalidant en behandelaar zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Deze wet regelt het recht op goede informatie over onderzoek en (voorgenomen) behandeling, inzagerecht in het medisch dossier en geheimhouding.

 

www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement