Verwijzing door de huisarts

U kunt uw patiënt voor revalidatie doorverwijzen: snel en efficiënt. Na ontvangst wordt de doorverwijzing beoordeeld door een van onze revalidatie-/longartsen. Uw patiënt wordt door ons per brief uitgenodigd voor het eerste intakegesprek met de revalidatie-/longarts (op indicatie met spoed of anders gemiddeld twee à drie weken na de verwijzing).

Hierna vinden er onderzoeken/behandelingen plaats zodat we inzicht krijgen in de problematiek, mogelijkheden, beperkingen en wensen. Het kan zijn dat wij niet kunnen voldoen aan de hulpvraag van de patiënt. In dat geval geven wij een onderbouwd advies dat hier beter op aansluit. Als revalidatie het advies is, starten de behandelingen hierna.

Wij streven naar korte wachttijden voor het eerste intakegesprek en voor de start van de behandeling daarna. Binnen 2-3 weken sturen wij een uitnodiging voor het eerste intakegesprek of voor de behandeling daarna.

 

wachttijden

Neurologische revalidatie (Breda)

 

 

I.v.m. een hoog aantal aanmeldingen kan de periode tussen verwijzing en intake bij de medisch specialist oplopen tot enkele weken. Voor spoedaanmeldingen is er geen wachttijd. Voor aanmeldingen waarbij de arts geen spoed heeft aangemerkt, werken we eraan om de wachttijden voor toetreding weer z.s.m. binnen de wachttijd van 2 à 3 weken te krijgen.

Pijnrevalidatie

 

 

I.v.m. hoog aantal aanmeldingen kan de periode tussen de intake bij de medisch specialist en de aanvang behandeling oplopen tot enkele weken (± 6 weken).
Kind- en jeugdrevalidatie Op dit moment zijn de wachttijden langer. We proberen de wachttijd te beperken tot maximaal 4 weken voor de eerste afspraak.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact met ons opnemen of de zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

De zorgverzekeraar kan hierin ondersteunen om sneller geholpen te kunnen worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken.

Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

ZorgDomein

Via ZorgDomein kunt u patiënten digitaal doorverwijzen naar Revant en samen met de patiënt een keuze maken uit ons zorgaanbod. Vanuit het Huisartsen Informatiesysteem (HIS) is informatie beschikbaar over het zorgtraject en de actuele toegangstijd bij Revant. Vanuit HIS wordt in ZorgDomein automatisch relevante patiëntinformatie geplaatst die vervolgens in de digitale verwijsbrief naar Revant verstuurd wordt. Daarnaast wordt de patiënt direct geïnformeerd over de eerste afspraak. Meer info ZorgDomein

 

Verwijsbrief
U stuurt uw verwijsbrief met patiëntgegevens naar het medisch secretariaat. Na ontvangst wordt deze beoordeeld door een revalidatiearts.

Naderende pensioen van drs. (Wim) Smulders | revalidatiearts

Bij deze willen wij u informeren over het naderende pensioen van

drs. W.M.L. (Wim) Smulders, revalidatiearts bij Revant. Op 31 mei a.s.

vindt een afscheidsreceptie plaats, u bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De receptie vindt plaats bij de Heeren van Oranje aan de Burgemeester

Kerstenslaan 20 te Breda en tussen 17.30 en 19.30  uur.

Genodigden kunnen zich aanmelden via managementsecretariaat@revant.nl

 

Onze artsen en het medisch secretariaat

Breda Goes Terneuzen