Verwijzing door de huisarts

U kunt uw patiënt voor revalidatie doorverwijzen: snel en efficiënt. Na ontvangst wordt de doorverwijzing beoordeeld door een van onze revalidatie-/longartsen. Uw patiënt wordt door ons per brief uitgenodigd voor het eerste intakegesprek met de revalidatie-/longarts (op indicatie met spoed of anders gemiddeld twee à drie weken na de verwijzing).

Hierna vinden er onderzoeken/behandelingen plaats zodat we inzicht krijgen in de problematiek, mogelijkheden, beperkingen en wensen. Het kan zijn dat wij niet kunnen voldoen aan de hulpvraag van de patiënt. In dat geval geven wij een onderbouwd advies dat hier beter op aansluit. Als revalidatie het advies is, starten de behandelingen hierna.

Wachttijden

Wij streven naar korte wachttijden voor het eerste intakegesprek en de start van de behandeling. Binnen 2-3 weken sturen wij een uitnodiging.  

Voor de pijnrevalidatie in Breda zijn de wachttijden op dit moment langer. De periode tussen de intake bij de medisch specialist en de aanvang behandeling kan oplopen tot enkele weken (± 6).

Wachttijden

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact met ons opnemen of de zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar ondersteund u dan om sneller geholpen te worden.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn gezamenlijk een maximaal aanvaardbare wachttijd overeengekomen (de Treeknorm). Deze bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de wachttijd 7 weken.

ZorgDomein

Via ZorgDomein kunt u patiënten digitaal doorverwijzen naar Revant en samen met de patiënt een keuze maken uit ons zorgaanbod. Vanuit het Huisartsen Informatiesysteem (HIS) is informatie beschikbaar over het zorgtraject en de actuele toegangstijd bij Revant. Vanuit HIS wordt in ZorgDomein automatisch relevante patiëntinformatie geplaatst die vervolgens in de digitale verwijsbrief naar Revant verstuurd wordt. Daarnaast wordt de patiënt direct geïnformeerd over de eerste afspraak. Meer info ZorgDomein

 

Verwijsbrief
U stuurt uw verwijsbrief met patiëntgegevens naar het medisch secretariaat. Na ontvangst wordt deze beoordeeld door een revalidatiearts.

Onze artsen en het medisch secretariaat

Breda Goes Terneuzen