Verwijzing door de huisarts

U kunt uw patiënt voor revalidatie doorverwijzen: snel en efficiënt. Na ontvangst wordt de doorverwijzing beoordeeld door een van onze revalidatie-/longartsen. Uw patiënt wordt door ons per brief uitgenodigd voor het eerste intakegesprek met de revalidatie-/longarts (op indicatie met spoed of anders gemiddeld twee à drie weken na de verwijzing).

Hierna vinden er onderzoeken/behandelingen plaats zodat we inzicht krijgen in de problematiek, mogelijkheden, beperkingen en wensen. Het kan zijn dat wij niet kunnen voldoen aan de hulpvraag van de patiënt. In dat geval geven wij een onderbouwd advies dat hier beter op aansluit. Als revalidatie het advies is, starten de behandelingen hierna.

 

Kijk voor inhoudelijke informatie over ons revalidatieaanbod in het menu onder Revalideren > Revalidatieaanbod

Intake en start behandeling

Wij streven naar een korte wachttijd voor het eerste intakegesprek en de start van de behandeling.

Gemiddeld binnen 2-3 weken sturen wij u een uitnodiging.

ZorgDomein

Via ZorgDomein kunt u patiënten digitaal doorverwijzen naar Revant en samen met de patiënt een keuze maken uit ons zorgaanbod. Vanuit het Huisartsen Informatiesysteem (HIS) is informatie beschikbaar over het zorgtraject en de actuele toegangstijd bij Revant. Vanuit HIS wordt in ZorgDomein automatisch relevante patiëntinformatie geplaatst die vervolgens in de digitale verwijsbrief naar Revant verstuurd wordt. Daarnaast wordt de patiënt direct geïnformeerd over de eerste afspraak. Meer info ZorgDomein

 

Verwijsbrief
U stuurt uw verwijsbrief met patiëntgegevens naar het medisch secretariaat. Na ontvangst wordt deze beoordeeld door een revalidatiearts.

Onze artsen en het medisch secretariaat

Breda Goes Terneuzen

 

www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement